Oferta

Oferta

Firma Lucros specjalizuje się w prowadzeniu rozliczeń rachunkowo-płacowych. W zależności od prowadzonej działalności gospodarczej wykonujemy następujące czynności:

 


Oferta dla przedsiębiorstw prowadzących Księgi Handlowe:
-Dekretacja i księgowanie dokumentów;
-Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
-Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald;
-Sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości;
-Tworzenie zakładowego planu kont;
-Prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie);
-Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych CIT;
-Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE;
-Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług;
-Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
-Sporządzanie sprawozdań do Instytucji Państwowych (GUS, NBP).

Oferta dla przedsiębiorstw prowadzących Księgi Przychodów i Rozchodów:

-Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
-Sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości;
-Prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie);
-Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT;
-Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE;
-Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług;
-Rozliczenia ZUS właścicieli.

Oferta dla przedsiębiorstw prowadzących Ryczałt Ewidencjonowany:
-Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów;
-Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT;
-Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE;
-Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług;
-Rozliczenia ZUS właścicieli.

Kadry i płace:
-Przygotowywanie listy płac;
-Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia listy płac;
-Rozliczanie umów zleceń i o dzieło;
-Sporządzanie dokumentacji do ZUS dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta;
-Przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik;
-Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS;
-Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
-Sporządzanie Karty Wynagrodzeń pracowników;
-Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11) oraz Klienta (PIT-4R);
-Prowadzenie akt personalnych pracowników;
-Ewidencjonowanie należnego i wykorzystanego urlopu;
-Wystawienia świadectw pracy.